• belovodsk

Комунальний заклад «Біловодська центральна районна лікарня» оголошує намір передати в оренду комуна


Істотними умовами договору оренди комунального майна є:

— об’єкт оренди (склад і вартість майна з урахуванням її індексації);

— термін, на який укладається договір оренди;

— орендна плата з урахуванням її індексації;

— порядок використання амортизаційних відрахувань, якщо їх нарахування передбачено законодавством;

— відновлення орендованого майна та умови його повернення;

— виконання зобов’язань за договором оренди;

__ погодження з орендодавцем: формату внутрішнього інтер’єру, санітарного стану орендованого приміщення, режиму роботи, якості продукції харчування, асортименту товарів.

— забезпечення виконання зобов’язань — неустойка (штраф, пеня), порука, завдаток, гарантія тощо;

— порядок здійснення орендодавцем контролю за станом об’єкта оренди;

— відповідальність сторін;

— страхування орендарем взятого ним в оренду майна;

— обов’язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки орендованого майна;

— обов’язок орендаря компенсувати витрати на незалежну оцінку майна та публікацію оголошення у відповідних ЗМІ.

Протягом 10 робочих днів після розміщення оголошення в ЗМІ КЗ «Біловодська ЦРЛ» приймає заяви про оренду відповідного майна.

Для передачі в оренду комунального майна необхідно надати такі документи:

Заяву про намір укласти договір оренди, в якій вказується найменування заявника (найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи), юридична та фактична адреса юридичної особи, місце реєстрації та фактичного проживання фізичної особи, контактний телефон, визначається майно, яке особа бажає одержати в оренду (назва, адреса, характеристика об’єкта, у разі оренди нерухомого майна площа приміщення та місце його розташування в будівлі), а також мета його використання.

До заяви необхідно надати:

— юридичними особами — засвідчені копії установчих документів, документа, що підтверджує державну реєстрацію юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України, копії довідки органу Державного комітету статистики України про включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців України, документа, що підтверджує право підпису особи, яка укладає договір, для неприбуткових організацій — завірені копії документів про внесення до реєстру неприбуткових організацій та установ.

— фізичними особами — засвідчені копії документа, що підтверджує їх державну реєстрацію як суб’єктів підприємницької діяльності та довідки органу Державної податкової адміністрації України про взяття на облік як платника податків (за наявності), засвідчені копії паспорта, довідки про одержання ідентифікаційного коду.

У разі подання заяви, оформленої з порушеннями вищенаведених вимог, або ненадання чи надання в неповному обсязі документів, в 10-денний термін з дня її реєстрації КЗ «Біловодська ЦРЛ» знімає заяву з розгляду, про що повідомляє заявника.

Орендна плата визначається відповідно до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, орендна ставка 6%. Орендна плата за орендоване майно сплачується щомісяця. Розмір орендної плати за кожний місяць визначається шляхом коригування розміру орендної плати за минулий місяць на індекс інфляції.

Заява та документи надаються до секретаря КЗ «Біловодська центральна районна лікарня» за адресою: смт.Біловодськ, вул..Петровського, 32, 3-й поверх.

Кінцевий строк надання документів — 19.11.2018р. до 16.00 год.